Sectra erkänner och respekterar vikten av integriteten hos de som besöker våra webbsidor. Denna policy avser de cookies som används och den presonliga data som samlas in via våra webbsidor. Sectra mottar automatiskt information, såsom IP-adress, cookie information och vilka sidor du besöker, från din webbläsare och sparar den i loggfiler på vår server. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen använd inte denna sida och radera de cookies denna webbsida placerat.

Cookies

Vår webbsida använder cookies för statistik och anpassning av innehåll efter besökarens preferenser. En cookie är en liten textfil som sparas på din dator och gör att den känns igen vid upprepade besök. Denna cookie kan skicka information via din webbläsare för att autentisera eller identifiera datorn (via t.ex IP-adress) eller användaren. Cookies kan innehålla information såsom data från registrering och användarens preferenser. När en server får en förfrågan från en dator som lagrar en cookie från webbsidan kan servern använda informationen lagrad på cookien tillsammans med informationen lagrad på servern. En cookie can inte samla information från din dator och kan inte bära virus eller andra skadliga filer.

Det finns två typer av cookies: persistent cookies och session cookies. Sectras webbsida använder båda två. En persistent cookie stannar kvar på din dator under en bestämd tid medan en session cookie lagras temporärt i datorns minne under tiden besökaren befinner sig på webbsidan. Session cookies försvinner när du stänger webbläsaren.

Om du inte längre vill ha Cookies på din dator kan de raderas. Notera dock att den höga kvalitén på vår hemsida kan minska til konsekvens av detta. För vidare hjälp se din webbläsares guide.

 

Namn Leverantör Används till Utgår efter
ga Google Analytics Identifierar en användare, sätter ett unikt ID and spårar unika användare på sidan. 2 år
_gat_UA-2624518-1 Google Analytics Identifierar vilket Google Analytics konto som används på sidan. 10 min
_gid Google Analytics Spårar vilka vägar en användare tar på sidan under en session. 24 h

Personlig data

Personlig- (t.ex namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, IP-adress) och icke-personlig data(t.ex operativsystem och webbläsare) som Sectra AB samlar via webbsidan kommer bara användas av företag inom Sectra Group, dess underleverantörer och serviceleverantörer i enlighet med förklaringar nedan. För att bättre förstå beteende och behov hos de som besöker webbsidan kan Sectra, dess underleverantörer och serviceleverantörer också bearbeta din personliga data för att övervaka hur webbsidan används, trafik till och från webbsidan samt för att överväga och utvärdera användarnas demografi, geografiska plats, intressen och behov avseende Sectra Group.

Som ett globalt företag kan Sectra skicka personlig data vi samlat in på antingen generell eller individuell nivå till olika avdelningar, dotterbolag och närstående företag till Sectra Group världen över både inom och utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet för de syften som nämnts ovan.

Vi raderar eller anonymiserar din personliga data när den inte längre behövs till syftet för vilket den insamlades och senare bearbetades.

 

Förändringar

Denna integritet och cookie policy updaterades senast 5:e November 2018. Vi bibehåller rätten att för vår egen skull ändra och/eller radera denna integritet och cookie policy närhelst vi önskar utan att förvarna dig. Vi kommer lägga up den, vid tillfället, aktuella versionen av denna integritet och cookie policy på vår webbsida.

Din rätt till utdrag och rättning av din personliga data

En gång per år kan du gratis erhålla information angående den personliga data Sectra hanterar som relaterar till dig. Utöver detta har du alltid rätt att (i) begära rättelse av felaktig data, (ii) ändra data som du tidigare tillhandahållit, (iii) upphäva ett givet samtycke och informera att du motsätter dig vidare hantering av din personliga data eller att du inte vill fortsätta få information från Sectra. Om du upphäver ditt samtycke kommer din personliga data raderas så snart som möjligt.

Kontaktinformation

Dataskyddsombud

Sectra AB
Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
SWEDEN

Telefon: +46 13 23 52 00
E-mail:  dpo@sectra.com

Huvudkontor

Sectra AB
Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
SWEDEN

Telefon: +46 13 23 52 00
Fax: +46 13 21 21 85
E-mail:  info.medical@sectra.com